Oppdrag på temadag for vernepleiestudenter ved NTNU

Tirsdag 10. oktober uke viste Danselaboratoriets kompani rykende fersk koreografi på temadag for vernepleiestudenter ved NTNU.

Tusen takk for oss!

NTNU