Oppdrag på Fagkongress i Ergoterapi

Danselaboratoriets kompani og ISAK Danser-kompaniet fra Kultursenteret ISAK åpnet Fagkongress i Ergoterapi på Scandic Lerkendal mandag 6. november!

Vi er veldig stolte av hva vi har fått til sammen, og det var en glede å vise arbeidet for de rundt 600 deltakerne på kongressen.

kongress