DANSELABORATORIET


Bildet viser øving i salen på DansiT.
Foto: Øving i salen på DansiT

Danselaboratoriet er et dansekompani basert i Trondheim bestående av voksne dansere med og uten funksjonsvariasjoner.

I Danselaboratoriet inviteres ulikkroppede dansere til å utforske, improvisere og koreografere dans sammen. Det blir tatt utgangspunkt i levd liv, og at alle som er interesserte i dans kan bidra. Siden 2005 har Danselaboratoriet skapt, opptrådt og turnert lokalt med over 20 egne produksjoner, og de leder også workshops, foredrag og stunts.

Danselaboratoriet ble igangsatt som feltarbeid for Tone Pernille Østerns PhD-studium i dansekunst ved Teaterhøgskolen i Helsingfors (Diss. 2009). Danselaboratoriet er fortsatt feltarbeidet for Østerns pågående kunstneriske forsknings- og utviklingsprosjekt ved Program for lærerutdanning ved NTNU universitetet i Trondheim.

Hvis du ønsker å booke Danselaboratoriet for en forestilling / kunstnerisk innslag eller har interesse av å være med, ta kontakt med kunstnerisk leder Ingeborg Dugstad Sanders.

Lagre

Lagre