KUNSTNERISKE LEDERE


– Kunstneriske ledere i Danseteateret –

Arnhild Staal Pettersen

Kunstnerisk leder i Danseteateret fra 2010 (fødselspermisjon 2013-2014)

Arnhild har jobbet som skapende og utøvende dansekunstner, med undervisning, kunstnerisk og koreografisk utviklingsarbeid i dansekunstfeltet i over 20 år. Hun har sin utdannelse fra Danshøgskolan (pr i dag Stockholms konstnärliga högskola) og NTNU, hun har gjennomført yogautdanning i Gokarna India og lederopplæringsprogrammet «Kunstens Kvinner» v/ arbeidsforskningsinstituttet, samt deltatt ved diverse kurs, videreutdanning, masterklasser, forskningskonferanser og festivaler innen scenekunst i inn- og utland. Arnhild etablerte og driver også Inclusive Dance Company sammen med Tone Pernille Østern.

Anna Thu Schmidt

Dansekunstner og produsent i Danseteateret fra høsten 2022

Anna er utdannet dansepedagog fra ArtEZ Institute for den kunsten Arnhem (NL), og har master i dansevitenskap fra NTNU i Trondheim. Hun er en dansekunstner med fokus på danseimprovisasjon, tverrfaglige prosjekter, stedsspesifikt arbeid og integrert dans. Siden 2017 har Anna vært basert i Trondheim etter å ha bodd og jobbet i Indonesia, Nederland og Tyskland. 

Anna jobber som pedagog ved Samtidsdans for voksne, startet opp Praxis Trondheim og ImproDans Trondheim, og jobber freelance som dansekunstner med ulike tverrfaglige prosjekter med musikere og visuelle kunstnere. 

Hun initierte prosjektet “Quantum Entanglement #2” i 2021 sammen med Gunhild Løhre og Björn Guo og dansere fra Danselaboratoriet og Danseteateret.

Hjemmeside: www.annathuschmidt.com 

Nina Aune

Dansekunstner og produsent for Danseteateret fra 2021 – våren 2022

Nina har master i Aktivitet- og Bevegelsesvitenskap fra NTNU, bachelor dansevitenskap fra NTNU og bachelor i Vernepleie fra HIST. Nina har også studert dans ved Laban Centre i London og Bårdar Akademiet, og er utdannet yogalærer fra YogaWorks. Nina har jobbet som produsent ved DansiT – Koreografisk senter og universitetslektor på vernepleierutdanningen ved NTNU, i tillegg til å være gruppetreningsinstruktør ved Sit Trening og freelance arbeid som dansekunstner med ulike prosjekter. Fra høsten 2022 har Nina og familien flyttet base til Voiron i Frankrike.

Luis Della Mea

Kunstnerisk leder fra 2013-14

Mari Flønes

Kunstnerisk leder for Danseteateret og Danselaboratoriet fra 2009-10

Mari var dansekonsulent i DansiT fra 2009-2014 hvor hun blant annet produserte Multiplié dansefestival. Hun har jobbet som danser for ulike koreografer som Moltrix scenekunst/Linda Birkedal, Luis Della Mea, Inclusive Dance Company, Rhode Aas produksjoner og Dybwikdans. Mari har i tillegg vært aktiv med egne prosjekter, både skapende og kunstpedagogiske, i samarbeid med kunstnere fra alle kunstformer. Mari mottok i 2011 Statens kunstnerstipend, arbeidsstipend for yngre kunstnere.

Mari har i flere år vært bosatt i Frankrike hvor hun var involvert i ulike community arts-prosjekt gjennom organisasjonen Danse à tous les Etages og ved kulturhuset Le Triangle. I 2019 fullførte Mari en master i utdanning og forskning ved Université Rennes 2. Siden 2019 gjennomfører Mari en PhD ved Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag. Forskningsprosjektet er et samarbeid med fire grunnskolelærere og utforsker koreografi-didaktiske sammenvevinger gjennom et danseprosjekt i grunnskolen.

I 2009/2010 var Mari kunstnerisk leder og pedagog for Danseteateret 55+ hvor hun koreograferte forestillingen «Relay» i samarbeid med billedkunstner Rami Abu Al Hayja og danserne.

Hjemmeside: www.mariflones.no

Tone Pernille Østern

Grunnlegger av Danseteateret, og kunstnerisk leder fra 2005-09

Tone er utdannet danser og pedagog, og fra år 2009 førsteamanuensis ved Program for lærerutdanning, NTNU, med doktorgrad i dansekunst fra Teaterhögskolan i Helsingfors. År 2005 startet hun dansegruppen Danseteateret55+, senere kun Danseteateret, for skapende dans med eldre dansere.

Tone startet prosjektet basert på et ønske om et mer mangfoldig dansefelt der ulike kropper, aldre og livserfaringer blir tatt til vare i kunstformen.

Tone var kunstnerisk leder for Danseteateret 2005. År 2007-08 skrev hun på sin doktorgrad på heltid. Fra 2009 har hun jobbet heltid på lærerutdanningen ved NTNU, med fortsatt fokus på kroppslig læring, mangfold og inkludering.

Hjemmeside Inclusive Dance Company: www.dance-company.no