FORSKNING


Det finnes mange publikasjoner om Danselaboratoriet av både grunnlegger Tone Pernille Østern og av andre. Disse publiseres fortløpende her.


Moving through change (2015)

Article by Tone P. Østern and Elen Øyen, published in Choreographic Practices.


Ulikhet som impuls for nye oppdagelser i dans: Å tøye både muskler og meninger gjennom mangfold i Danselaboratoriet (2014)

Artikkel av Tone P. Østern og Elen Øyen, publisert i InFormation – Nordic Journal of Art and Research.

Difference as a creative and critical force in teacher education: Reflective partners teaching in and out of the wheelchair (2014)

Article by Tone P.Østern and Elen Øyen, published in Journal of Dance Education.

Perfekt uperfekt dansekunst (2014)

Artikkel av Tone P. Østern, publisert i På Spissen.

Teaching dance spaciously (2010)

Article by Tone P. Østern, published in Nordic Journal of Dance.

Eugenia Estevez – på stadig søken etter substans i dans  (2010)

Artikkel av Tone P. Østern, publisert i På Spissen. Eugenia Estevez er en argentinsk dansekunstner, som var festivalartist under Multiplie dansefestival i 2010. Hun ledet under festivalen en workshop for danserne i Danselaboratoriet. Hun viste også sin egen solo på Teaterhuset Avant Garden.

Meaning-making in the Dance Laboratory. Exploring dance improvisation with differently bodied dancers (2009)

Tone Pernille Østern initierte og utviklet Danselaboratoriet som sitt PhD-prosjekt i dansekunst i årene 2003-09. Trykk på linken over for å laste ned PhD-oppgaven som pdf-fil fra Teaterhögskolan.

Utforsking av dans med ulikkroppede dansere (2008)

Danselaboratoriet ledet Tone Pernille Østern til doktorgradstudier ved Teaterhögskolan i Helsingfors. Hun bygger seg en guide for å jobbe med dans som kunst med ulikkroppede dansere. 

Danselaboratoriet år 2004 – dokumentar (17 min)

Denne dokumentaren om Danselaboratoriet ble gjort år 2004 i forbindelse med Tone Pernille Østerns PhD-prosjekt. I dokumentaren forteller danserne om hvordan deres forståelse av hva dans er og hvem som kan være en danser forandres mens de deltar i prosjektet. Dokumentaren er laget av Pekka Stokke sammen med Tone Pernille Østern.

Not “just” dance: Exploring meaning potentials in the dance laboratory, an integrated dance project based on improvisation (2004)