DansiT


Danselaboratoriet og Danseteateret driftes av DansiT.

DansiT er et koreografisk senter som jobber lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, med base i Trondheim. Les mer på DansiT sine hjemmesider.