ESTETIKK


Chiffer (2007)
Chiffer / Kodenavn dans (2007)

Danselaboratoriet og Danseteateret utforsker dans gjennom improvisasjon, koreografi og diskusjon. Dans blir sett på som et rom for møter, utforskning, meningsskaping og uttrykk. Bevissthet om og aktiv bruk av mangfoldet i gruppen står i fokus.

Dansernes bevegelser, livserfaring, opplevelser og følelser blir brukt i arbeidet med improvisasjon. Danserne kan arbeide med oppgaver og improvisere både selvstendig og i møte / samarbeid med andre dansere i gruppa. Deretter blir improvisasjonene ofte brukt for å skape koreografi. Den kunstneriske lederen skaper rammen for en forestilling, mens danserne er aktivt medskapende i å forme innholdet.

Formen for improvisasjon som utvikles kan spores tilbake til sjangeren kontaktimprovisasjon, men det jobbes også med momenter fra release-basert samtidsdansteknikk, performance og fysisk teater.

Diskusjon og refleksjoner rundt dans, bevegelse og koreografi et også viktige elementer i arbeidet.

Lagre