Opptreden på Peder Morset folkehøgskole

bilde.pedermorset

Danselaboratoriet deltok med dans og foredrag på Peder Morset folkehøgskole tirsdag 9. september. Dette var et bidrag til Demokratibudstikka. Demokratibudstikka skal gå fra Folkehøgskole til Folkehøgskole, for å feire grunnloven 200 år og alle folkehøgskolene 150 år. Danselaboratoriets bidrag til Demokratibudstikka var ulike danseinnslag. Delvis improvisert, delvis koreografert. Elen Øyen holdt sitt innlegg om sin opplevelse av å være danser i Danselaboratoriet. Ingeborg Dugstad Sanders sa noen ord om det å være kunstnerisk leder.

Peder Morset folkehøgskole har mange elever med en funksjonshemming, og vil gjerne sette fokus på det å leve med sin funksjonshemming som en aktiv deltaker i samfunnet med rettigheter og plikter. Altså som en som bidrar med sine ferdigheter og ressurser, ikke en som får hjelp fordi noen synes synd på  deg.

Peder Morset folkehøgskole sin filosofi ligner veldig på Danselaboratoriets, så det var flott å bli invitert dit. Vi var så heldige å bli henta i Trondheim og kjørt tilbake, av ansatte på skolen. Derfor kunne hele gruppa bli med. Vi ble godt mottatt på skolen, og kjente på en positiv hyggelig atmosfære. Vi hadde fine sterke møter med både personale og elever. Dette ble en super dag for oss alle!