Kompaniet til Årskonferansen Aktiv Ung 2017

Danselaboratoriets Kompani viste utdrag fra forestillingen “Stol på meg” på Årskonferanse Aktiv Ung 2017 i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.