Godt nytt år fra Danselaboratoriet

Godt nytt år til alle våre følgere – vi skal definitivt gjøre vårt beste for at 2023 fortsetter i en god retning!

Vi er så stolte av Elen Øyen, og så glade for at vi har muligheten til å utvikle hennes rolle i DansiT og Danselaboratoriet i årene fremover.

Våren 2023 vil Kulturdirektoratet lansere forskningsrapporten “Tilgjengelige kunstnerskap? Et kunnskapsprosjekt om kunstnere med funksjonsnedsettelser i Norge” hvor Tone Pernille Østern er førsteforfatter og Elen Øyen er medforsker, begge pionerer på dette arbeidet i Norge. La oss alle lese rapporten nøye og ta den på alvor.

Vi ser frem til å ta fatt på det nye året og fortsette med aktiv handling for endring mot et mer likeverdig kunstliv og samfunn!