KUNSTNERISKE MÅL


PERFECT (im)PERFECTIONS - stories untold (2014)
PERFECT (im)PERFECTIONS – stories untold (2014)

Hva kan dans være?
Hvem kan danse?
Hvordan kan dans skapes i møter mellom ulike mennesker?

Danselaboratoriet er en arena for å eksperimentere med, utforske og utvikle dans i samtiden.

Danselaboratoriet ønsker å gjøre dans tilgjengelig som kunstform for ulike og ulikkroppede mennesker. Samtidig ønsker Danselaboratoriet å skape dans i samtiden som kan si noe om verden sånn som verden er i dag: mangfoldig.

Danselaboratoriets utgangspunkt er nysgjerrighet på hva dans kan være, samt et ønske om å skape dans i møte mellom ulikkroppede dansere med ulike livserfaringer.

Danselaboratoriet streber hele tiden etter høy kunstnerisk, teknisk og kommunikativ kvalitet. Gruppen ønsker å bidra til å utvikle dans som kunstform og skape nye publikumsgrupper.