EN POETISK STRUKTUR (2007)


En poetisk struktur – En danset forelesning eller en forelest dans

I en danset forelesning kommuniserer en koreograf/pedagog med tre ulike dansere i en dialog om dansens estetikk. Alle danserne er deltakere i Danselaboratoriet.

Hvordan kan dans være? Hvem kan danse, og hvordan skapes form mellom ulike dansere med ulike kropper og livserfaringer? Resultatet av dialogen blir en danset forelesning eller forelest dans, et slags krysspunkt der skillet mellom dansens teori og praksis blir flytende.

De fire deltakerne i den dansede og koreograferte forelesningen går inn og ut av ulike roller som forelesere, dansere og debattører og de både danser, tenker, føler og forteller seg gjennom forestillingen.

MEDVIRKENDE:
Dansere/forelesere: Tone Pernille Østern, Liv-Karin Alm, Arnhild Staal Pettersen/Hanne Dihle, Katrine Høgmo
Komponist: Luis Della Mea
Prosjektet fikk støtte av Teaterhøgskolan i Helsingfors, Kulturenheten i Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

FORESTILLINGER:

Fredag 22. juni 2007 (premiere), som en del av 10-årsjubileum ved institutt for danse- og teaterpedagogikk, Le Centre National de la Danse i Paris.

Fredag 12. oktober 2007, som en del av 10-årsjubileum ved institutt for danse- og teaterpedagogikk, Teaterhögskolan i Helsingfors.

Torsdag 1. november 2007,  som en del av kongressen ”Inspirasjon” ved Sør-Trøndelag fylkeskommune i Stjørdal.

Fredag 21. september 2007, som en del av “Nasjonalt seminar om danseforskning” arrangert av NOFOD (Nordisk Forskning om Dans) under CODA-festivalen, ved KHIO i Oslo (forelesing inklusive filmvising med utgangspunkt i En poetisk struktur)