ABAND(ON)ED (2022)


From the idea that the self is not given to us, I think there is only one practical consequence: we have to create ourselves as a work of art.” 
― Michel Foucault

Danselaboratoriet viser Aband[on]ed av kunstnerisk leder Ingeborg Dugstad Sanders – en undersøkelse av det kroppsliggjorte forholdet mellom fangenskap og frihet innen samfunnets grenser, der treningsbånd brukes som en symbolsk rekvisitt i utforskingen av tematikken.

Foto og redigering: Kristoffer Skogheim

MEDVIRKENDE:

Medskapende dansere: Liv- Karin Alm, Urszula Borowiec, Borghild Bromstad, Kristine Iris Gjøvikli-Drysdale, Nikolai Krogtoft Grøtte, Anne Marit Ligaard, Gunhild Løhre, Vibeke Meland, Ingrid Anita Nås, Didrik Austmo Pedersen, Anna Thu Schmidt, Freddi Schnellinger, Elen Øyen

Koreografi: Ingeborg Dugstad Sanders
Musikk: Arnfinn Killingtveit / Swamps Up Nostrils
Tekniker: Stig Berg

FORESTILLINGER:

Premiere: 17 og 18. November 2022 på Rosendal Teater i Trondheim

Gjestespill: 4. juni 2023 på ZAMEK Culture Centre i Poznań, Polen (nedskalert versjon med 5 utøvere)

Bilder av Arne Hauge

Aband(on)ed tar utgangspunkt i mennesket og kroppen som sosial konstruksjon, og er en undersøkelse av det kroppsliggjorte forholdet mellom fangenskap og frihet innen samfunnets grenser. Treningsbånd i plast brukes som en symbolsk rekvisitt i utforskingen av tematikken.

Aband(on)ed er en gjenopptakelse og videreutvikling av Ingeborg Dugstad Sanders’ avsluttende koreografiprosjekt ved LABAN i London i 2004. 

Aband(on)ed har ligget i en skuff siden studietiden, som et påbegynt arbeid med potensiale til videre utforsking. Omsider fant jeg denne anledningen til å plukke det opp og snuse det på det igjen sammen med de fantastiske danserne i Danselaboratoriet.

Vi har arbeidet med materialet i våre ukentlige øvinger i september og oktober, og presenterer nå en koreografisk skisse bestående av en sammensetning av soloarbeid og gruppebilder. – Ingeborg Dugstad Sanders