FILM: YET STILL, WE RISE (2019)


Yet still, we rise – et kunstnerisk utviklingsprosjekt Multiplié 2019

Heine Avdal & Yukiko Shinozaki / fieldworks ble invitert til Multiplié dansefestival 2019 for å lage en dansefilm i samarbeid med Danselaboratoriet og Danseteateret 55+ (begge satsningsprosjekter ved Kulturenheten i Trondheim Kommune). 

Portrettet skildrer Danselaboratoriet og Danseteateret 55+ i improviserte oppgaver utført i ulike situasjoner og på ulike steder med en relasjon til deres daglige liv. Hver enkelt person, og gruppen i sin helhet er invitert til å utforske grensene mellom abstrakte og konkrete bevegelsesmønstre.

Hvilke typer bevegelser tilhører spesifikke rom?
Hvor går grensene for å være på innsiden eller utsiden av rom, en bevegelse, eller en tilstand?
Hva er det som binder oss til rom?
Når tilhører vi et sted, eller når blir et område, eller en plass, eller et rom, et sted hvor vi finner tilhørighet?

MEDVIRKENDE:

Konsept og koreografi: Heine Avdal & Yukiko Shinozaki / fieldworks

Dansetateret 55+ : Turi Østgaard, Randi Iversen, Inger Nestvold, Margit Ryum, Dårdi Øye Dyvik, Brit Moxnes, Amy Salberg, Inger Johanne Tangen, Astrid Loe Johansen, Bodil Dugstad, Gunvor Løkken, Cathrine Churchill, Elisabeth Jellestad, og kunstnerisk leder og pedagog for gruppen Arnhild Staal Pettersen.

Danselaboratoriet: Vibeke Meland, Borghild Bromstad, Urszula Borowiec, Liv- Karin Alm, Elen Øyen, Turi Kanutte Haugen, Kristin Nerdal, Frøy Reitan, Anne Marit Ligaard, Marthe Pande Rolfsen, Barbro Rønning, Celine Meillaud, Anne Karin Ekenes, Ingrid Rogndahl, Anna Thu Schmidt, og kunstnerisk leder og pedagog for gruppen Ingeborg Dugstad Sanders

Film og redigering: Heine Avdal
Filmassistent: Gina Sandberg
Produsert av: DansiT, Heine Avdal og fieldworks
Støttet av: Kulturrådet og Kulturenheten i Trondheim Kommune